• Novinky

      • Zahájení školního roku 2020/2021

       Organizace vyučování v prvním týdnu nového školního roku


       Úterý 1. 9. 2020

       První den bude zahájen školní rok třídnickou hodinou dle následujícího časového harmonogramu:


       1. ročník: 8:15 - 9:30 hod.
       2. - 5. ročník: 8:00 - 9:00 hod.
       6. - 9. ročník: 9:00 - 9:45 hod.

       Přivítání prvňáčků a jejich zákonných zástupců v 8:15 před hlavním vchodem.

       Žáci 2. – 5. ročníku mohou přicházet do školy od 7:30. Přezují se v šatně a půjdou do své kmenové třídy.

       Žáci 6. – 9. ročníku mohou přicházet do školy od 8:45. Přezují se v šatně a půjdou do své kmenové třídy.

       Obědy:

       1. stupeň – 9:00 – 9:30

       2. stupeň – 9:45 – 10:15

       ŠD  - 11:30


       Provozní doba školní družiny dne 1.9.2020 – 9:00 - 15:00..

       Provozní doba školní družiny od 2.9.2020 – 6:30 – 16:30.


       Středa 2. 9. 2020

       Organizace vyučování:


       1. ročník - třídnické hodiny, konec vyučování 10:45 (doprovod na oběd třídní učitelka a vychovatelky ŠD)
       2. - 5. ročník - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování v 11:40 hod.
       2. stupeň - třídnické hodiny (rozdávání učebnic, sešitů), konec vyučování ve 12:35 hod.

        

       Obědy:

       1. a 8. ročník - 10:45 (projekt 8+1)

       2. – 5. ročník – 11:40

       ŠD – 12:00

       6., 7. a 9. ročník – 12:35

       Od čtvrtka 3. 9. 2020 probíhá výuka dle rozvrhu.