• Qiido

    • Qiido - patron nadaných žáků

    • Od školní ho roku 2021-22 se věnujeme nadaným a mimořádně nadaným žákům.

     Ve spolupráci s patronem nadaných dětí Qiido a PPP v J. Hradci děti vyhledáváme a následně je podle pokynů a rad odborníků provádíme vzděláváním. Žáci zůstávají ve svých kmenových třídách, ale pracují se speciálními učebními materiály, mají obohacující hodiny přímo v rozvrhu hodin nebo docházejí na odpolední semináře.

     Cílem je u těchto žáků nadále rozvíjet oblast, ve které děti vynikají. Také je potřeba rozvíjet oblasti, ve které dítě nemusí být plně úspěšné. Jedná se o individuální péči o žáky.

     Cílem celého projektu je, aby byly nadané děti ve školním prostředí objeveny a aby je školní prostředí dál rozvíjelo.

     V průběhu zápisu do 1. tříd dne 5. 4. 2022 mohou rodiče využít konzultaci se speciálním pedagogem a psycholožkou přímo v budově školy. Pro více informací se obracejte přímo na ředitelku školy Mgr. Janu Šperlovou - sperlova@4zsjh.cz.

      

     Aktivity v rámci partnerství Qiido

     Mentoring. setkání pro vedení ZŠ (ředitel + zástupce) 
     Setkání škol (1 den, 4 učitelé) 
     Pracovní den pro učitele (1 den, 4 učitele) vč. metodik 
     Mentoring. setkání pro vedení ZŠ (1 den, ředitel + zástupce) 
     Supervize učitelů (8 online setkání; každý měsíc v průběhu říjen-květen; psychologie = EQ, komunikace, přístup a MEFO = metody+formy výuky) 
     Stáže v partnerských školách 
     Intro pro rodiče nominov. MiND žáků 1. ročníků  
     Balíček PL - Qiido PL, Koumák pro 1.-5. ročník (ČJ+MA) 
     NOMINACE intelektového nadání žáků v 1. třídách 
     Psychodiagnostika IQ v prostředí školy (po DEPISTÁŽÍCH v 1.třídách) 
     Supervize učitelů po diagnostice IQ (1,5 hod) 
     Nominace intelektového nadání předškoláků v MŠ (NOMI dotazníky) 
     SCREENING intelektového nadání u ZÁPISU
     Psychodiagnostika IQ v prostředí školy (po ZÁPISE) 
     Supervize učitelů po diagnostice IQ (1,5 hod)
     Kontinuální odborné poradenství, konzultace a mentoring, psychologické i pedagogické supervize,
     legislativní opora, komunikace s PPP