• Učitelé

    • Mgr. Martina Ausobská
    • Mgr. Martina Ausobskáausobska@4zsjh.cz
    • Mgr. Veronika Daňhelová
    • Mgr. Veronika DaňhelováTřídní učitelka: 8.Adanhelova@4zsjh.cz
    • Mgr. Eva Dvořáková
    • Mgr. Eva DvořákováTřídní učitelka: 1.Bdvorakova@4zsjh.cz
    • Mgr. Renata Dvořáková
    • Mgr. Renata DvořákováTřídní učitelka: 9.Bdvorakovar@4zsjh.cz
    • Karel Forejt
    • Karel Forejtučitel
     forejt@4zsjh.cz
    • Mgr. Helena Hrubcová
    • Mgr. Helena HrubcováTřídní učitelka: 2.Ahrubcova@4zsjh.cz
    • Václav Hurych
    • Václav Hurychučitel
     hurych@4zsjh.cz
    • Mgr. Iveta Chattová
    • Mgr. Iveta Chattovázástupkyně ředitelky školy
     výchovná poradkyně
     metodička prevence
     chattova@4zsjh.cz
    • Mgr. Miroslava Chrstošová
    • Mgr. Miroslava ChrstošováTřídní učitelka: 7.Bchrstosova@4zsjh.cz
    • Mgr. Hana Jantačová
    • Mgr. Hana Jantačováučitelka
     jantacova@4zsjh.cz
    • Mgr. Marie Kalkusová
    • Mgr. Marie KalkusováTřídní učitelka: 3.Akalkusova@4zsjh.cz
    • Mgr. Renata Keslerová
    • Mgr. Renata KeslerováTřídní učitelka: 4.Akeslerova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jan Kocar
    • Mgr. Jan Kocarzástupce ředitelky školy
     zastupce@4zsjh.cz
    • Mgr. Lucie Koubová
    • Mgr. Lucie KoubováTřídní učitelka: 7.Akoubova@4zsjh.cz
    • Mgr. Květoslava Látalová
    • Mgr. Květoslava LátalováTřídní učitelka: 1.Alatalova@4zsjh.cz
    • Mgr. Kristýna Linhartová
    • Mgr. Kristýna Linhartováučitelka
     linhartova@4zsjh.cz
    • Mgr. Petra Matoušková Antonová
    • Mgr. Petra Matoušková Antonovámatouskova@4zsjh.cz
    • Mgr. Lenka Moserová
    • Mgr. Lenka MoserováTřídní učitelka: 4.Bmoserova@4zsjh.cz
    • Mgr. Adéla Plavcová
    • Mgr. Adéla PlavcováTřídní učitelka: 5.Bplavcova@4zsjh.cz
    • Mgr. Naděžda Rabová
    • Mgr. Naděžda RabováTřídní učitelka: 9.Arabova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jakub Rejthar
    • Mgr. Jakub RejtharTřídní učitel: 6.Brejthar@4zsjh.cz
    • Mgr. Jiří Sigmund
    • Mgr. Jiří SigmundTřídní učitel: 8.Bučitel
     sigmund@4zsjh.cz
    • Mgr. Zuzana Svobodová
    • Mgr. Zuzana SvobodováTřídní učitelka: 3.Bsvobodova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jana Šperlová
    • Mgr. Jana Šperlováředitelka školy
     sperlova@4zsjh.cz
    • Mgr. Věra Vitoňová
    • Mgr. Věra VitoňováTřídní učitelka: 5.Avitonova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jitka Zíková
    • Mgr. Jitka Zíkováučitelka
     zikova@4zsjh.cz