• Učitelé

    • Mgr. Renata Dvořáková
    • Mgr. Renata DvořákováTřídní učitelka: 8.Advorakovar@4zsjh.cz
    • Mgr. Jana Dubská
    • Mgr. Jana Dubská Třídní učitelka: 5.Bdubska@4zsjh.cz
    • Karel Forejt
    • Karel Forejtforejt@4zsjh.cz
    • Mgr. Helena Hrubcová
    • Mgr. Helena HrubcováTřídní učitelka: 1.Ahrubcova@4zsjh.cz
    • Václav Hurych
    • Václav Hurychhurych@4zsjh.cz
    • Mgr. Iveta Chattová
    • Mgr. Iveta Chattovázástupkyně ředitelky školy
     výchovná poradkyně
     metodička prevence
     chattova@4zsjh.cz
    • Mgr. Miroslava Chrstošová
    • Mgr. Miroslava ChrstošováTřídní učitelka: 8.Bchrstosova@4zsjh.cz
    • Mgr. Hana Jantačová
    • Mgr. Hana JantačováTřídní učitelka: 6.Ajantacova@4zsjh.cz
    • Ing. Irena Jonová
    • Ing. Irena JonováTřídní učitelka: 4.Bjonova@4zsjh.cz
    • Mgr. Marie Kalkusová
    • Mgr. Marie KalkusováTřídní učitelka: 4.Akalkusova@4zsjh.cz
    • Mgr. Renata Keslerová
    • Mgr. Renata KeslerováTřídní učitelka: 5.Akeslerova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jan Kocar
    • Mgr. Jan Kocarzástupce ředitelky školy
     zastupce@4zsjh.cz
    • Mgr. Natálie Kubová
    • Mgr. Natálie KubováTřídní učitelka: 1.Bkubova@4zsjh.cz
    • Mgr. Květoslava Látalová
    • Mgr. Květoslava LátalováTřídní učitelka: 2.Alatalova@4zsjh.cz
    • Mgr. Kristýna Linhartová
    • Mgr. Kristýna Linhartoválinhartova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jana Mazancová
    • Mgr. Jana Mazancová mazancova@4zsjh.cz
    • Mgr. Lenka Moserová
    • Mgr. Lenka MoserováTřídní učitelka: 2.Bmoserova@4zsjh.cz
    • Mgr. Martina Pragerová
    • Mgr. Martina PragerováTřídní učitelka: 3.Apragerova@4zsjh.cz
    • Mgr. Naděžda Rabová
    • Mgr. Naděžda Rabovárabova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jakub Rejthar
    • Mgr. Jakub RejtharTřídní učitel: 7.Brejthar@4zsjh.cz
    • Mgr. Denisa Rejtharová
    • Mgr. Denisa RejtharováTřídní učitelka: 7.Arejtharova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jiří Sigmund
    • Mgr. Jiří SigmundTřídní učitel: 9.Bsigmund@4zsjh.cz
    • Mgr. Jana Šperlová
    • Mgr. Jana Šperlováředitelka školy
     sperlova@4zsjh.cz
    • Mgr. Alexandra Urbanová
    • Mgr. Alexandra Urbanováblazkova@4zsjh.cz
     metodička prevence
    • Mgr. Věra Vitoňová
    • Mgr. Věra VitoňováTřídní učitelka: 3.Bvitonova@4zsjh.cz
    • Mgr. Jitka Zíková
    • Mgr. Jitka ZíkováTřídní učitelka: 6.Bzikova@4zsjh.cz