• Školní parlament

     • Aktivity

     • Školní parlament 2023/2024

      Opět, jako každý nový školní rok, si žáci volili svoji samosprávu. Od pátých tříd výše si každá třída vybrala dva zástupce, kteří usednou do školního parlamentu. Tento parlament zasedá přibližně jednou za měsíc a žáci v něm mají prostor k vyjádření svých názorů, námětů ke změnám a prostor na organizaci různých projektů a aktivit.

      V čele školního parlamentu stojí žáci z 9.A předsedkyně Eliška Hajnová a místopředseda Lukáš Kropík a zástupkyni jim dělá Silva Nováková ze třídy 9.B. Parlamentem provází žáky Alexandra Urbanová a Kateřina Máchová.

      Na začátku září odstartoval projekt „Pěšky do škol“, který se snaží poukázat na nadměrnou dopravu ve městech. Cílem projektu je pokusit se změnit způsob dopravy u žáků, kterým by nemělo dělat obtíže jezdit MHD popřípadě chodit pěšky. U motoristů jsme si dali za cíl nezajíždět až úplně ke škole, ale vysadit žáky kousek dál a nechat je bezpečně dojít.

      Od října budou jednou za měsíc probíhat na škole tematické dny. Každý měsíc má v plné režii určitá třída, která má za úkol školu s tématem dostatečně včas seznámit (formou plakátu, letáčků aj.) a všechny co nejvíce nadchnout, aby se do onoho dne zapojili. Její zástupci v parlamentu onen měsíc zasedají a celý parlament onen měsíc řídí. Abychom zabránili chaosu, začínají nejvyšší ročníky, které mají zkušenost z loňských let a postupně se dostaneme až k žákům pátých tříd.