• Školní parlament

     • Aktivity

     • Školní parlament - září 2022

      Na naší škole pracuje v úzké spolupráci s vedením školy a koordinátorem z řad vyučujících školní parlament. Existence žákovské samosprávy podporuje rozvoj demokratických principů v praxi a aktivní podíl žáků na chodu školy.

      V čele parlamentu stojí jako předseda Tadeáš Kozák z 9. A a Eliška Hajnová z 8.A.