• Školní družina / klub

     • Provozní řád

     • Úplata za školní družinu a školní klub za září 2020 - leden 2021

      Provoz školní družiny ve školním roce 2021-22
                 
      3 oddělení        
      I. oddělení S. Marýšková žáci 2.ročníku
      II. oddělení M. Turková   žáci 1.ročníku
      III. oddělení Mgr. L. Čekalová žáci 3. ročníku
        6:30-7:00 7:00-8:00   11:30-12:30 12:30-13:30 13:30-15:00 15:00-15:30 15:30-16:30
      PO                
      ÚT                
      ST                
      ČT                
                     

      Činnost jednotlivých oddělení navazuje na rozvrh vyučovacích hodin žáků.

      Časy odchodů žáků ze školní družiny

      Prosíme rodiče, aby určené časy dodržovali. Jsou stanovené s ohledem na vydávání obědů ve ŠJ a na činnosti ŠD.
      Každý den ve 12:30,   13:30,   15:00,   15:30 16:00,   16:30
      Provoz školního klubu ve školním roce 2021-22  
                   
        12:00-12:45 12:45-13:30 13:30-14:00 14:00-14:30    
      PO           12:45 -14:30
      ÚT           12:00 - 14:30
      ST           12:45 - 14:30
      ČT           12:00 - 14:30
                12:45 - 14:00
                   
      Žáci odchází ze ŠK samostatně, podle času, který určí rodiče v docházkovém listě.

      Kontakt: tel.:  776 569 088, 776 772 423, 384 323 331

      Vedoucí vychovatelka:  
      Světlana Marýšková 

      Vychovatelky:   
      Monika Turková    
      Lenka Čekalová
      Zdeňka Dědičová

      Řád školní družiny (ŠD)

      Řád školního klubu (ŠK)

      Vnitřní řád školní družiny