• Profil školy

   • Profil školy

   • Logo naší školy – čtyřlístek

    Každý z lístků reprezentuje jedno z hesel naší školy – vědomosti, tvořivost, sport a přátelství. Symbolizuje také možnost žáků věnovat se více studiu přírodních věd. Čtyřka je navíc nepsané a veřejností dlouho užívané označení naší školy.

     

    Škola nabízí kvalitní vzdělávání pro žáky 1. až 9. ročníku podle ŠVP „Škola pro děti“.

    Na škole se vyučuje anglický jazyk od 1. ročníku, druhý jazyk se děti učí na 2. stupni ZŠ.

    Podporujeme výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy – volitelné předměty podle zájmu dítěte.

     

    Žák na naší škole se seznamuje s mnoha činnostmi, které mohou směřovat v budoucnu k volbě jeho povolání a k využívání volného času – zájmové kroužky, kurzy  (bruslení, plavání, sjezdového lyžování, pohybu v přírodě), příprava žáků pro různé soutěže, exkurze, výlety, projektové dny, apod.

     

    Učebny jsou moderně vybavené - odborné učebny (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie, hudební výchova, výtvarná výchova), nově vybavená cvičná kuchyňka a dílna, dvě tělocvičny, hřiště v areálu školy.