• 1. stupeň

  • 1. stupeň

    • 9.10.2020
     • Večerníček slaví

      Večerníček slaví

        Před 55 lety se narodil Večerníček. Malého kluka s papírovou čepicí na hlavě známe určitě všichni. Včerníček je nejsledovanějším českým pořadem. A právě proto žáci tříd 1.A a 1.B pod vedením paní učitelky svého Večerníčka nakreslili v hodině výtvarné výchovy.

        Také v hodině pracovních činností si s velkým nadšením složili jeho pověstnou čepici, ze které měli všichni velkou radost.

      fotoalbum

    • 30.9.2020
     • VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ Z 1. A 3. ROČNÍKU VE VÝTVARNÉ DÍLNĚ

      VÝTVARNÉ PRÁCE DĚTÍ Z 1. A 3. ROČNÍKU VE VÝTVARNÉ DÍLNĚ

       

                  V současné době, kdy se setkáváme tváří v tvář s virovým onemocněním covid, poučujeme děti, jak se mají chovat a chránit. Nechceme vyvolávat paniku, ale obavy z této nemoci jsou na místě. Dodržování přísných hygienických pravidel musí vyvážit i trochu optimismu. Děti se podívaly na našeho nepřítele i z druhé strany a snažily se ho výtvarně ztvárnit.

       

      COVID- OČIMA DĚTÍ: fotoalbum

    • 1.9.2020
     • SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 PRO PRVŇÁČKY

      SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 PRO PRVŇÁČKY

      se neslo  v duchu Projektu Pohádková říše.

       

                  V tomto nelehkém období, kdy se potýkáme s virovým onemocněním covid 19, neměly děti z prvních tříd lehký start. První den musely zvládnout ve třídách bez svých nejbližších.

                  Rodiče s dětmi byli slavnostně přivítáni zástupci školy a města (paní ředitelkou Mgr. Janou Šperlovou, paní místostarostkou ing. Magdou Blížilovou, paní zástupkyní  Mgr.Ivetou Chattovou a třídními učitelkami Mgr. Helenou Hrubcovou a Mgr. Evou Dvořákovou).

                  Děti obdržely do ruky malý dáreček od města a rodiče dostali důležité informace k začátku školního roku. Potom si děti odvedly do tříd třídní paní učitelky, kde na děti čekalo překvapení. Paní učitelky si připravily krátký program (začátek Projektu Pohádková říše), který děti zaujal.

                    S dětmi šla i psí kamarádka Kessy, která již několik let ve škole děti navštěvuje a tráví s nimi příjemné chvíle. Kromě psa čekalo na děti ještě jedno překvapení – čarodějnice z Perníkové chaloupky. Děti se naučily veršovanou pohádku a nazdobily si perníčky. Po hodině spokojeně odcházely za svými rodiči.

                   Pro 1.A i 1. B je nachystaný ještě 1 projekt. Děti z 8. ročníků budou prvňáčky provázet celý školní rok. Budou jejich kamarády a budou je chránit. Již od 2. 9. budou ráno chodit s dětmi do jejich tříd, aby se nemusely ničeho obávat.

                  Projekty Já a pes a 8+1 budou pokračovat hned 4. 9. a 11. 9. Děti se mají na co těšit.

      fotoalbum