• 2. stupeň

   • 2.stupeň

     • 24.9.2020, Zapsala: Mgr. Rabová N.
      • Workshop pro žáky 9.A   – cukrářství

       Workshop pro žáky 9.A   – cukrářství

       Dne 24. 9. proběhl na naší škole v rámci volby povolání  workshop pro žáky 9.A   – cukrářství.  Paní Veselá, která vedla tento workshop, pracuje v oboru přes 30 let. Dokázala vybudovat svoji firmu s 25 zaměstnanci. 

       V úvodu předala žákům informace nejen o své firmě a práci, ale velmi poutavě je uvedla do problematiky podnikání.

       Dále měli žáci možnost porovnat formou ochutnávání výrobky domácí ( z její firmy) a výrobky industriální.

       Na závěr žáci modelovali výrobky  z připravené  cukrářské hmoty . Tato část se jim velmi líbila.

       Pro žáky velký přínos, nejen informační , ale hlavně interaktivní.

       fotoalbum

     • 11.9.2020
      • 8+1,dne 11.9.2020

       8+1,dne 11.9.2020

           V letošním roce probíhá  na naší škole opět akce 8+1. Už  od 1.září se staly třídy 1.A a 8.A kamarády. Žáci osmé třídy vodili malé prvňáčky do třídy, na oběd a někteří s nimi trávili volné chvíle i v družině.

           Dnes si pro ně připravili program v tělocvičně, jakousi překážkovou dráhu. Malí prvňáčci museli zvládnout skoky přes lavičku, skákali přes švihadlo, házeli míčkem do kbelíku, probíhali dráhu mezi kuželi, překonávali švédskou bednu, dělali kliky nebo dřepy, váleli sudy, driblovali míčem a na závěr si i zatančili. To vše pod dozorem svých starších kamarádů.

           Na závěr dostali za své výkony i malou odměnu.

           Doufáme, že se akce všem líbila a už se těšíme na další setkání.

       fotoalbum