• 2. stupeň

    • Aktuality

      • květen 2022
       • JAK POMÁHÁ OMBUDSMAN DĚTEM

        JAK POMÁHÁ OMBUDSMAN DĚTEM

             Žáci 7.A se zúčastnili soutěže vyhlášené veřejným ochráncem práv - JAK POMÁHÁ OMBUDSMAN DĚTEM. V rámci tématu kyberšikany i šikany jako takové jsme totiž v hodinách občanské výchovy diskutovali o tom, kdo může dětem pomoci, pokud by se staly obětí šikany. Téma soutěže tak bylo aktuální a žáci v rámci dvou skupin vytvořily plakáty, které jsme zaslali do oné soutěže.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • J. A. Komenský ve sbírkách muzea - 8.A

        J. A. Komenský ve sbírkách muzea - 8.A

            28.4. 2022 se 8.B zúčastnila programu v muzeu, který se věnoval osobnosti Jana Amose Komenského. Na úvod se žáci v  přednášce  dozvěděli o jeho životě. Na interaktivní tabuli pak  hravou formou vypracovávali otázky související s jeho dílem. Na závěr si zkusili napsat krátký text seříznutým brkem.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Fyzika v 6. ročníku

        Fyzika v 6. ročníku

        Žáci se učili o těžišti. Vyzkoušeli si, jak se v praxi těžiště hledá.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop v keramické dílně

        Workshop v keramické dílně

        Dne 13. dubna 2022 se žáci 8.A a 8.B účastnili workshopu v keramické dílně paní Romany
        Hulíkové v Děbolíně a ve firmě ProNanoTech. Děti měly možnost namalovat si vlastní
        hrneček a také se dozvěděly, co všechno se dá v dnešní době vyrobit z nanovlákna.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop v cukrárně Lavendy 7.B

        Workshop v cukrárně Lavendy 7.B

        V pátek 25.3. absolvovali žáci 7.B workshop v cukrárně Lavendy v J.H. Samostatně si vyzkoušeli pečení podle 2 receptů. Všichni byli z tohoto workshopu velmi nadšení, aktivně se podíleli na výrobě cukrovinek, klidně by zde rádi strávili i více času.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop s právníkem - 8. ročník

        Workshop s právníkem - 8. ročník

        V prvním dubném týdnu se žáci 8.B a 8.A zúčastnili besedy s právníkem, která proběhla v prostorách naší školy. Tématem bylo podnikání, veškerá úskalí, kterou sebou přináší, ale také výhody, které nám mohou z této činnosti pramenit.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop v cukrárně Lavendy

        Workshop v cukrárně Lavendy

        V pátek 25.3. absolvovali žáci 7.B workshop v cukrárně Lavendy v J.H. Samostatně si vyzkoušeli pečení podle 2 receptů. Všichni byli z tohoto workshopu velmi nadšení, aktivně se podíleli na výrobě cukrovinek, klidně by zde rádi strávili i více času.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Velikonoční výtvarná dílna

        Velikonoční výtvarná dílna

        Žáci 8.B se 31.3. 2022 zúčastnili velikonoční výtvarné dílny v muzeu. Na úvod se v krátké přednášce seznámili se vznikem velikonočních svátků a jejich tradic. Poté každý žák vytvořil kraslici, která bude zdobit velikonoční strom.

        fotoalbum

      • březen 2022
       • Fotografický seminář - 9. ročník

        Fotografický seminář - 9. ročník

        Žáci 9.ročníku se zúčastnili fotografického semináře v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci na téma portrét. Žáci si tak měli možnost vyzkoušet focení portrétů ve fotoateliéru i v exteriérech.

        fotoalbum

      • březen 2022
      • březen 2022
       • Beseda Trestně-právní odpovědnost

        Beseda Trestně-právní odpovědnost

        Také žáky devátých ročníků navštívila por. Mgr. Bc. Hana Bílková Millerová z Policie ČR-KŘP Jihočeského kraje.

        Jednu hodinu proběhla beseda nad konkrétními otázkami z trestního práva, které se mohou týkat samotných žáků. Druhou hodinu si všichni vyzkoušeli brýle, které simulují jednání člověka po požití alkoholu.

        Při stavění kostek, chození rovně po vymezené čáře a kopání do míče na cíl si žáci uvědomili, jak moc je ovlivněna jejich činnost po požití alkoholu, kdy někteří lidé jezdí na kole, či dokonce sedají za volant automobilu.

        fotoalbum

      • březen 2022
       • Sbírka pro Ukrajinu

        Sbírka pro Ukrajinu

        Ve čtvrtek 3. března se v naší škole uskutečnila sbírka pro Ukrajinu. Pod vedením zástupců školního parlamentu a pedagogických pracovníků se nám povedlo roztřídit značné množství potřebného materiálu. Vše poputuje do ukrajinského města Starý Martyniv, které je partnerským městem Jindřichova Hradce. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za štědrou pomoc!


        A zvláštní poděkování si zaslouží pět žáků naší školy, kteří celou akci dnes zorganizovali - Michaela Kopečná (8.A), Veronika Balíková (8.A), Eliška Hajnová (7.A), Lukáš Kropík (7.A) a Tadeáš Kozák (8.A).

      • únor 2022
       • Workshop Tvorba animovaného filmu

        Workshop Tvorba animovaného filmu

        V pátek 18. února jsme se zúčastnili workshopu s názvem Tvorba animovaného filmu, který se uskutečnil v jindřichohradeckém Muzeu fotografie a moderních obrazových médií. Celým postupem tvorby animovaného filmu nás provedli pracovníci Aeroškoly. Žákům 8.A a 8.B se podařilo vytvořit krásné několikavteřinové filmy.

        fotoalbum

      • únor 2022
       • Lyžařský výcvik

        Lyžařský výcvik

        Lyžařský výcvik pro 7. až 9. ročník jsme si skvěle užili, konal se od 7. do 11. února 2022. Jeli jsme na Šumavu, přesněji na Nové Hutě. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Kodrea...

        celý text

        fotoalbum

      • leden 2022
       • Minimální preventivní program

        Minimální preventivní program

        V lednu  a únoru proběhly další preventivní aktivity, které zajišťuje organizace ACET. V 3. ročnících to bylo Pozor nebezpečí,  ve  4. ročnících Plavba po moři,  v 8. třídách Přátelství a láska a v  8.B  ještě Poruchy příjmu potravy. 9. třídy  si prožily témata Kult krásného těla a Hrdinství.

        fotoalbum