• 2. stupeň

    • Aktuality

      • červen 2022
       • 5.A výlet do Třeboně - Záchranná stanice a Dům přírody

        5.A výlet do Třeboně - Záchranná stanice a Dům přírody

      • červen 2022
      • červen 2022
       • Pracovní výchova 7.A, 7.B

        Pracovní výchova 7.A, 7.B

        Žáci vyráběli v rámci výuky Pč na druhém stupni krásné pořadače.

        fotoalbum

      • červen 2022
       • Školní výlet 6.A, 6.B a 9.A - Zoo Na Hrádečku

        Školní výlet 6.A, 6.B a 9.A - Zoo Na Hrádečku

      • červen 2022
       • 8.A a 8.B v Techmanii

        8.A a 8.B v Techmanii

        Dne 2. června se žáci obou osmých ročníků vydali do plzeňské Techmanie. Ve vědeckém centru si během dne vyzkoušeli nejrůznější aktivity, při kterých si mohli otestovat své¨sluchové, zrakové či hmatové dovednosti, prozkoumali planetárium nebo je v místní restauraci obsloužil robot.

        fotoalbum

      • květen 2022
       • Dějepisný program v muzeu - 7. B

        Dějepisný program v muzeu - 7. B

        Dne 6. 5. 2022 navštívila 7. B dějepisný program v muzeu. Byl zaměřen na život za vlády Lucemburků. Na začátku proběhla prezentace o panovnících z rodu Lucemburků na českém trůnu. Pak si žáci mohli prohlédnout repliky tehdejší keramiky, zbraní, hraček, mincí. Dokonce si mohli vyzkoušet oblečení nižšího zemana.

        fotoalbum

      • květen 2022
       • Dějepisný program v muzeu - 7.A

        Dějepisný program v muzeu - 7.A

        Dne 3. 5. 2022 navštívila 7. A dějepisný program v muzeu. Byl zaměřen na život za vlády Lucemburků. Na začátku proběhla prezentace o panovnících z rodu Lucemburků na českém trůnu. Pak si žáci mohli prohlédnout repliky tehdejší keramiky, zbraní, hraček, mincí. Dokonce si mohli vyzkoušet oblečení nižšího zemana.

        Za svůj aktivní přístup byli odměněni prohlídkou kostela sv. Jana Křtitele.

        fotoalbum

      • květen 2022
       • Floristický workshop - 7.B

        Floristický workshop - 7.B

        24. 5. se žáci 7. B zúčastnili floristického workshopu a vyzkoušeli si květinové vazby. Mnoho kytic bylo velmi povedených a všichni žáci se se zájmem aktivně zapojili do práce.

        fotoalbum

      • květen 2022
       • NO BAG DAY

        NO BAG DAY

        V pátek 13. května se díky iniciativě školního parlamentu na naší škole uskutečnil NO BAG
        DAY, neboli dones si do školy učení v čemkoli jiném než v baťohu.

        Akce se zúčastnili žáci od pátých po deváté třídy a nápady byly vskutku originální. Koše na prádlo, odpadkové koše, kufříky na nářadí, cestovní kufry, dřevěné skříňky, přepravky na zvířata, nákupní vozíky a v neposlední řadě také například obrovský plyšový medvěd.

        Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se na další zajímavou akci!

        fotoalbum

      • květen 2022
       • Vlkovské pískovny - 8. ročník (Šablony III)

        Vlkovské pískovny - 8. ročník (Šablony III)


        Tento týden proběhla přírodovědná exkurze na Vlkovské pískovny. Žáci osmých ročníků si vyzkoušeli mnoho zajímavých aktivit, např. určování vodních živočichů, pozorování masožravých rostlin, simulaci vodní eroze a poznávání jedné z mála českých písečných dun.

        fotoalbum

      • květen 2022
       • JAK POMÁHÁ OMBUDSMAN DĚTEM

        JAK POMÁHÁ OMBUDSMAN DĚTEM

             Žáci 7.A se zúčastnili soutěže vyhlášené veřejným ochráncem práv - JAK POMÁHÁ OMBUDSMAN DĚTEM. V rámci tématu kyberšikany i šikany jako takové jsme totiž v hodinách občanské výchovy diskutovali o tom, kdo může dětem pomoci, pokud by se staly obětí šikany. Téma soutěže tak bylo aktuální a žáci v rámci dvou skupin vytvořily plakáty, které jsme zaslali do oné soutěže.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • J. A. Komenský ve sbírkách muzea - 8.A

        J. A. Komenský ve sbírkách muzea - 8.A

            28.4. 2022 se 8.B zúčastnila programu v muzeu, který se věnoval osobnosti Jana Amose Komenského. Na úvod se žáci v  přednášce  dozvěděli o jeho životě. Na interaktivní tabuli pak  hravou formou vypracovávali otázky související s jeho dílem. Na závěr si zkusili napsat krátký text seříznutým brkem.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Fyzika v 6. ročníku

        Fyzika v 6. ročníku

        Žáci se učili o těžišti. Vyzkoušeli si, jak se v praxi těžiště hledá.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop v keramické dílně

        Workshop v keramické dílně

        Dne 13. dubna 2022 se žáci 8.A a 8.B účastnili workshopu v keramické dílně paní Romany
        Hulíkové v Děbolíně a ve firmě ProNanoTech. Děti měly možnost namalovat si vlastní
        hrneček a také se dozvěděly, co všechno se dá v dnešní době vyrobit z nanovlákna.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop v cukrárně Lavendy 7.B

        Workshop v cukrárně Lavendy 7.B

        V pátek 25.3. absolvovali žáci 7.B workshop v cukrárně Lavendy v J.H. Samostatně si vyzkoušeli pečení podle 2 receptů. Všichni byli z tohoto workshopu velmi nadšení, aktivně se podíleli na výrobě cukrovinek, klidně by zde rádi strávili i více času.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop s právníkem - 8. ročník

        Workshop s právníkem - 8. ročník

        V prvním dubném týdnu se žáci 8.B a 8.A zúčastnili besedy s právníkem, která proběhla v prostorách naší školy. Tématem bylo podnikání, veškerá úskalí, kterou sebou přináší, ale také výhody, které nám mohou z této činnosti pramenit.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Workshop v cukrárně Lavendy

        Workshop v cukrárně Lavendy

        V pátek 25.3. absolvovali žáci 7.B workshop v cukrárně Lavendy v J.H. Samostatně si vyzkoušeli pečení podle 2 receptů. Všichni byli z tohoto workshopu velmi nadšení, aktivně se podíleli na výrobě cukrovinek, klidně by zde rádi strávili i více času.

        fotoalbum

      • duben 2022
       • Velikonoční výtvarná dílna

        Velikonoční výtvarná dílna

        Žáci 8.B se 31.3. 2022 zúčastnili velikonoční výtvarné dílny v muzeu. Na úvod se v krátké přednášce seznámili se vznikem velikonočních svátků a jejich tradic. Poté každý žák vytvořil kraslici, která bude zdobit velikonoční strom.

        fotoalbum

      • březen 2022
       • Fotografický seminář - 9. ročník

        Fotografický seminář - 9. ročník

        Žáci 9.ročníku se zúčastnili fotografického semináře v Muzeu fotografie v Jindřichově Hradci na téma portrét. Žáci si tak měli možnost vyzkoušet focení portrétů ve fotoateliéru i v exteriérech.

        fotoalbum