• 2. stupeň

    • Aktuality

      • leden 2023
       • Fyzika v 6.A a 6.B

        Fyzika v 6.A a 6.B

        V hodině fyziky si žáci 6. A a 6.B prakticky vyzkoušeli měření různých délek. Názorné ukázky jim měly pomoci představit si jednotlivé vzdálenosti, aby se jim snáze převáděly jednotky.

        fotoalbum

      • leden 2023
       • Přírodopis v 9.A a 9.B

        Přírodopis v 9.A a 9.B

        Modelace tektonických poruch zemské kůry.

        fotoalbum

      • leden 2023
       • Hudební výchova 6.B, 7.A (Tři králové)

        Hudební výchova 6.B, 7.A (Tři králové)

      • prosinec 2022
       • Živý betlém 8.A

        Živý betlém 8.A

        Žáci 8.A nastudovali pod vedením paní A. Heřmánkové divadlení hru Živý betlém, kterou přiblížili spolužákům z 1. stupně příběh související s narozením Ježíše Krista. Připravili si také krádné kostýmy a kulisy.

        Hra měla veliký úspěch a dočkala se několika repríz. Předtsavení vždy končilo velkým potleskem a uznáním diváků. Žáci si za své herecké výkony, odvahu a vytrvalost zaslouží poděkování a pochvalu.

        Děkujeme všem účinkujícím

        fotoalbum

      • prosinec 2022
       • Floristický workshop - 7.A

        Floristický workshop - 7.A

        Dne 21.12. se žáci třídy 7.A zúčastnili floristického workshopu ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou. V rámci projektu s názvem IKAP si vytvořili krásné vánoční svícny z přírodních materialů. Studenti tak získali ucelený obraz výroby dané dekorace od samotné přípravy materiálu až po finální zhotovení díla. Formou názorných ukázek se seznámili jak s estetickými, tak technickými zákonitostmi floristické tvorby.

        fotoalbum
         

      • prosinec 2022
      • prosinec 2022
       • 7.B - využití 3D tisku ve fyzice - hledáme těžiště

        7.B - využití 3D tisku ve fyzice - hledáme těžiště

      • prosinec 2022
       • Výtvarná dílna „Grafika“ – 8.A

        Výtvarná dílna „Grafika“ – 8.A

        V pátek 2. prosince se žáci 8.A zúčastnili workshopu na téma „Grafika“ v Muzeu fotografie a MOM v J. Hradci. Nejprve si prohlédli výstavu dřevorytů výtvarnice Alice Kosíkové a seznámili se s tiskařskými technikami. Potom si pod vedením této výtvarnice vytvořili vlastní výtvarné dílo – linoryt.

        fotoalbum